Tjenester

Tjenester


Familie- og parterapi

Mange av de utfordringene vi opplever som par eller familie, har å gjøre med hvordan vi virker på hverandre. Hva som skjer er ikke lett å se midt i hverdagen. Derfor kan det være nyttig å samtale med en som ser det hele fra utsiden.


Sinnemestring

Sinne er i seg selv en naturlig følelse, men det hender vi ikke makter å kontrollere sinnet vårt. Da kan det gjøre mye vondt både for oss selv og dem vi omgås. Sinnemestring arbeider vi med individuelt eller i grupper.

Se https://dinutvei.no/vold-i-naere-relasjoner/hva-er-sinnemestring-broset/


Kognitiv terapi

I kognitiv terapi arbeider vi med hvordan tankene, følelsene og reaksjonene våre påvirker hverandre. Denne terapiformen benytter seg i stor grad av øvelser og trening i hverdagen.

Se https://www.kognitiv.no/kognitiv-terapi/


Foreldreveiledning

Det er utfordrende å være foreldre, det er så mye som er annerledes enn da du selv var ung. Kanskje er den norske ungdomskulturen fremmed for deg? Du og din partner er kanskje ikke enige om oppdragelse og grenser? Eller det kan være andre som sier de er bekymret for barnet/ungdommen din? Da kan det være nyttig å ha en samtalepartner.


Veiledning ved seksuelle overgrep

Har du vært utsatt for et seksuelt overgrep, er du den som har utført det, eller kjenner du noen dette gjelder? Da kan det være godt å snakke med noen om veien videre. Den er som regel ikke enkel, og ingen må gå alene med erfaringer eller tanker om dette.

Les mer om dette under Om meg/www.betaniensykehus.no.


Kommunikasjons- og samlivskurs

Det kan være både lærerikt og gøy å være med på et kommunikasjonskurs. Kommunikasjonskurs er et pedagogisk kurs og ikke terapi. Det er forebyggende, og det er nyttig både for par som er nye for hverandre og for par som har vært lenge sammen. Kommunikasjonskurs starter opp når mange nok melder interesse for det, og da har vi det gjerne på et sted som er praktisk for deltakerne. Kurset kan holdes i en helg eller i løpet av fire kvelder.

Jeg er sertifisert kursholder for PREP-kurs og Bedre samliv – kommunikasjonstrening for par.
Les mer om PREP-kurs på www.modum-bad.no.