Om meg

Om meg

Sommeren 2021 ble jeg pensjonist. Dette innebar fritid og utfordringer til å finne nye aktiviteter, og det ble mer tid til mine hobbyer i snøen og på sjøen.

Samtidig har jeg alltid hatt en opplevelse av å lære mye av å være sammen med og snakke med andre mennesker. Det trives jeg godt med, og jeg ønsker å fortsette noe av det arbeidet jeg har holdt på med i mitt yrkesaktive liv.

Dette begynte med at min kone og jeg reiste til Mali for Det Norske Misjonsselskap. Der arbeidet jeg som prest. Jeg måtte lære å mestre et språk og en kultur som for meg var fremmed. Erfaringene fra denne tiden preger meg ved at jeg blir nysgjerrig på alt det jeg ikke forstår. Jeg fikk også stor respekt for fremmede kulturer, og jeg jobbet faglig med dette ved å studere tverrkulturell kommunikasjon.

galdhopiggen
galdhopiggen

Også i dag synes jeg det er spennende å møte mennesker som tenker annerledes enn meg. Da vi etter 14 år kom til Norge igjen, måtte jeg finne ut hva jeg skulle gjøre. Jeg arbeidet litt som lærer, var prest noen år og fant ut at jeg ønsket å ha en jobb der jeg var i dialog med mennesker.

Jeg tok videreutdanning i familieterapi, og de siste 12 årene arbeidet jeg i Bufetat – Barne-, ungdoms- og familieetaten. Her arbeidet jeg som familieterapeut og med veiledning av foreldre og fosterforeldre. Spesielt hadde jeg ansvaret for tilfeller knyttet til skadelig seksuell atferd (SSA) etter å ha fulgt de tre kursene Basis SSA, AIM2 utredning og AIM behandling ( se www.betaniensykehus.no).I denne perioden utdannet jeg meg også til sinnemestringsterapeut og innen kognitiv terapi.

Jeg er også instruktør i samlivskursene PREP og Bedre samliv (mer informasjon om de ulike aktivitetene finner du under Tjenester)

galdhopiggen