Priser og betaling

Priser og betaling

  • Første time gratis
  • Deretter 850,- per time
  • eller etter avtale
  • Organisasjonsnr. 925 799 726

Første time er gratis, og i løpet av denne timen blir vi litt bedre kjent. Jeg forteller mer om hva jeg kan tilby og du/dere forteller om deres ønsker.

Ut fra dette ser vi begge om vi ønsker å gå videre med flere samtaler. Hver time er på 60 min (kan tilpasses etter behov).

Studenter og andre kan gjøre avtale om redusert pris.